Actualitat

Presentació Guia Benchmark en el Dia Internacional Dones Rurals

En el Dia Internacional de les Dones Rurals presentem la Guia Benchmark. Bones pràctiques per a incrementar la participació i el lideratge en femení en el sector agroalimentari.

 

Portada guia Benchmark

Guia Benchmark. Bones pràctiques per a incrementar la participació i el lideratge en femení en el sector agroalimentari.

La guia és un document de recerca impulsat pel grup de treball de dones de l'Estratègia alimentària de Catalunya

L'Estratègia alimentària de Catalunya és un pla d'acció que té com a objectiu avançar vers un sistema alimentari més sostenible, segur, just, cohesionat, resilient i saludable.

Un dels reptes que s'aborden per mitjà d'aquest pla és la configuració d'una nova relació entre les zones rurals i marítimes i les urbanes i també el voler crear una nova vertebració i cohesió territorial, on les dones hi tinguin un paper rellevant.

Durant l'elaboració del pla es va detectar que les dones representaven, només, l'1% de l'ocupació del sector de la pesca i l'1,8% en l'aqüicultura, que eren  titulars tant sols del 31% de les explotacions agràries o que, de les 1785 persones que són membres dels consells rectors de les cooperatives, només un 5,5% són dones (*). Per revertir aquesta situació l'Estratègia adopta com a repte  a assolir augmentar en un 10% anual el nombre de dones titulars d'empreses agroalimentàries així com augmentar la participació de les dones en els òrgans de decisió i de representació.

Per assolir aquests objectius l'Estratègia alimentària de Catalunya va crear un grup de treball de persones expertes, format per l'Associació de Dones del Món Rural, l'Institut Català de la Dona, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), l'associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), l'Associació Catalana de Dones de la Mar i persones tècniques del DACC.

Aquest grup es proposa realitzar un estudi exhaustiu que identifiqui els principals reptes i potencialitats sobre participació i lideratge femení agroalimentari seguint el mètode de gestió empresarial “Benchmark”, un terme anglès que es podria traduir com a mesura de qualitat, que busca augmentar la eficiència, mitjançant la comparació de processos.

Fruit d'aquesta tasca, i coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones Rurals, ens plau presentar la Guia Benchmark. Bones pràctiques per a incrementar la participació i el lideratge en femení en el sector agroalimentari, un document que identifica plans i estratègies d'àmbit internacional, europeu, estatal i autonòmic que condicionen i promouen tant la igualtat de gènere com el desenvolupament agroalimentari.

El mapeig efectuat permet establir un banc de propostes i estratègies de bones pràctiques en matèria de participació i lideratge femení que poden ser replicades pel sector a Catalunya. També ha suposat detallar quatre eixos de treball – l'emprenedoria i el lideratge, la xarxa i mentoratge de dones, la guia de comunicació no sexista i la discriminació no sexista en la contractació pública alimentària – amb les quals actuar en polítiques públiques i que ja estan incidint en projectes com la creació de línies d'ajut alineades amb l'Estratègia alimentària de Catalunya, que fomenten projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d'aliments.

Més informació i descàrrega de la guia a:

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/estrategia-alimentaria/actuacions-assolides/guia-benchmark/