3a edició Fira del Nadal

Casa Gran del Miracle, Riner