Signat el nou conveni laboral del sector de l'hostaleria a Lleida fins al 2026

El passat 3 d'abril es va signar el conveni laboral que afectarà a 10.000 treballadors del sector de l’hostaleria de la província de Lleida i que tindrà una vigència fins al juny del 2026.

Han participat en la seva signatura,  tant els sindicats de treballadors UGT i CCOO com la Federació d’Hostaleria de Lleida com a representació patronal.

Ben aviat publicarem el text del nou conveni del que us avancem les  principals novetats:

  • Increments salarials: 2023: 4%, 2024: 3%, 2025: 3%. El 2024 i 2025 s’ha tingut en compte una revisió tècnica màxima de l’1% en cas que l’IPC sigui superior al 3%
  • S’amplia l’àmbit funcional del conveni amb la incorporació de l’activitat de repartiment de menjars i begudes a través de plataformes digitals (riders), la restauració moderna i les cuines industrials.
  • Pel que fa a drets laborals, es prorroguen els períodes d’excedència voluntària i de llicències retribuïdes.
  • S’adapta legalment el contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional.
  • Es pacta que l’accés a l’ocupació ordinària de la quota de reserva del 2% de la plantilla a persones amb diversitat funcional sigui la regla general.
  • S’introdueix un nou paràgraf que regula la desconnexió digital.
  • Modificació de la regulació del premi de vinculació
  • Adequació a la normativa vigent, RDL 5/2023
  • S’ha inclòs l’obligació d’avisar a l’empresa que el treballador es troba en situació d’IT.

Ha estat una negociació marcada per la inflació dels últims anys, la intervenció del govern Espanyol, amb el RDL 5/2023 modificant l’Estatut dels Treballadors, de 28-06, l’augment dels últims anys de l’SMI i el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que ha reduït a la mínima expressió l’espai de negociació.